werkwijze

Een bouwproces bestaat uit verschillende fasen: idee fase, schetsontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag, aanbestedingsfase, werktekeningenfase en oplevering. Per project wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald welke fasen verzorgd kunnen worden en binnen welk termijn en de wijze waarop het honorarium wordt berekend. Wij proberen bij alle fasen de valkuilen te benoemen en te bespreken.

Zodra de schaal van een project grotere vormen aanneemt en risico en continuiteit een grotere rol gaan spelen kan een vetrouwd netwerk van zelfstandige professionals worden ingeschakeld: de belangrijkste zijn: Dariusz Kwiatek uit Groningen en Geir Eide uit Westeremden.

Werkwijze

Bij ieder project worden uitgangspunten geformuleerd en een ambitie niveau vastgesteld. Daarbij spelen de wensen van de opdrachtgever, de randvoorwaarden van de gemeente, de context en het budget een belangrijke rol. Voor elke opgave en budget is een passende oplossing mogelijk.

Ten opzichte van de opgave en de opdrachtgever stellen wij ons welwillend en kritische op. De context van het project wordt zo breed mogelijk in kaart gebracht, dat verrijkt de analyse van de opgave. Onze architectuur zoekt naar mogelijkheden om mens, gebouw en omgeving op elkaar af te stemmen. Voor het zoekproces is geen draaiboek voorhanden, dat houdt de geest het meest onbevooroordeeld. Middelen die wij inzetten: een luisterend oor, scherpzinnige observaties en een open geest die voor de inspiratie andere vakgebieden opzoekt. Wij proberen ruimte te laten voor het opduiken van het onverwachte, de vondst.

Wilt u weten wat een architect allemaal doet? Zie: taken architect