gegevens Rene Wubs architectuur
algemene voorwaarden: conform de DNR 2005 en Consumentenregeling 2007, zie de pdf:


Wilt u weten wat een architect allemaal doet?
Zie:
taken architect

LinkedIn, profiel LinkedIn René Wubs
Twitter (@illbeback2tweet)
lid van de Business Club Eems Delta

Gegevens


René Wubs | architectuur
Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum
06 - 38 54 34 69

info@renewubs.nl
www.stationloppersum.nl

kvk nummer: 02087232
bankrekeningNL54RABO0104176113
architectenregister: 1031201006
lid van de BNA