Wat doet een architect zoal?

...hoort de wensen aan van de mensen en stelt in overleg het programma van eisen op
...analyseert ruimtelijk gestelde problemen en spreekt de uitgangspunten voor het project af
...onderzoekt de mogelijkheden van de plek en stelt de wijze van inpassing in de context voor
...komt met schetsen en ideeën voor het gebouw
...houdt in de gaten of het budget bij de ambitie past en schat in welke valkuilen er zijn voor het project
...kijkt goed naar de grenzen van het bestemmingsplan en treedt in overleg met instanties
...controleert haalbaarheid middels een ontwerpraming
...visualiseert de schetsen met leuke beelden en maakt een overzicht van kleuren en materialen
...maakt een maquette van het gebouw of gebied
...bereid de bouwaanvraag voor en stelt een epc berekening op
...voert overleg met constructeur en andere adviseurs
...ontwerpt detailtekeningen voor aanvraag en prijsvorming en stelt een bestek of technische omschrijving op
...heeft overleg met instanties over wetgeving en procedures
...coordineert de prijsaanvragen en adviseert over te kiezen aannemers
...beoordeelt de aanbiedingen van aannemers en ondersteunt de contractvorming met de aannemer
...maakt tekeningen voor de uitvoering
...doet voorstellen voor interieur of treedt in overleg met de interieurarchitect
...begeleidt de bouw en zit de bouwvergaderingen voor
...onderhoud contact met de aannemer en controleert meer- en minderwerk
...controleert tekeningen van leveranciers en tekent aanvullende details voor de uitvoering
...ondersteunt bij de oplevering en doet nazorg en evaluatie

wat doet een architect?


Een architect onderzoekt de mogelijkheden en potenties van plekken en gebouwen in stad en land. Er komt veel meer bij kijken dan ontwerpen en tekenen alleen.