Circus Titanic

Een meervoudige studieopdracht van Woningbouwcorporatie Smallingerland over het wonen in de toekomst. Samen met Dariusz Kwiatek is het thema jeugd, vergankelijkheid en hergebruik uitgewerkt. Het project Circus Titanic neemt de exploderende dynamiek van het leefpatroon en levensgevoel van komende generaties jongeren als basis. De essentie: jongeren van straks zijn nog veel meer gericht op communicatie en korte ontmoetingen met leeftijdsgenoten. De openbare collectieve ruimte wordt hierdoor belangrijker ten opzichte van de privéruimte.

De woonvorm waarin dit dynamische woongevoel het meest tot zijn recht komt, is die van een grote klimaatbeheerste woonhal; een bruisende collectieve ruimte, waar de rituelen van de dag worden gedeeld met anderen, evenals de algemene en sanitaire voorzieningen. In de woonhal kunnen ze zich terugtrekken in de zelf gebouwde of uitgekozen privéruimte.

De woonhal is hier nauw verweven aan de typologie en sfeer van een evenementenhal.