architectuur, een culturele daad

Het vakgebied architectuur wordt beinvloed door en maakt gebruik van de techniek en de kunsten van andere vakgebieden: psychologie, sociologie, literatuur, cinematografie, filosofie, etc. Architectuur ontsnapt hierdoor aan iedere poging te komen tot een vaste definitie. Juist deze ongrijpbaarheid maakt architectuur in staat om mens, gebouw, omgeving en maatschappij bij elkaar te betrekken. Architectuur kan snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, techniek of ecologie. Een architectuurproject kent hierdoor een complex krachtenspel waarbij er vanuit veel richingen invloed wordt uitgeoefend op ontwerpvoorstellen. Deze ontwerpvoorstellen vormen de uitkomst van onderhandelingen tussen mens, gebouw en de context. Juist door deze onderhandeling kan architectuur effectief zijn en betekenisvol worden in maatschappelijke of persoonlijke zin. Want de kritische overweging in een maatschappelijk context gaat er immers aan vooraf.

Het formuleren vn voorstellen houdt in zoeken naar oplossingen. Voor het zoekproces is geen draaiboek voorhanden, dat houdt de geest het meest onbevooroordeeld. Soms duikt hierbij het onverwachte op, het niet gezochte dat heel waardevol blijkt te zijn; een vondst. Dit is de kracht van serendipiteit. Bij het architectonisch ontwerpen spelen zowel het rationele als het irrationele een rol. De herkomst van onze ideeën is vaak volstrekt onherleidbaar en soms ook onnavolgbaar.

Architectuur heeft resumerend zowel betrekking op de cultuur van onze samenleving, als op de cultuur van de individuele geest. Architectuur is een culturele daad

Filosofie